آویز درختی کد 1015 در خیابان فلسطین
وضعیت: ناموجود
  • نوع رسانه: آویز درختی
  • کد رسانه: 1015
  • مکان: خیابان فلسطین
  • ابعاد: 1x1.5 متر
  • مساحت: 1.5 متر مربع
  • نوع اجرا: بنر
  • روشنایی: ندارد
  • توضیحات: خیابان فلسطین 20 عدد آویز درختی موجود می باشد