آویز درختی کد 1014 در جاده پیربازار
وضعیت: ناموجود
  • نوع رسانه: آویز درختی
  • کد رسانه: 1014
  • مکان: جاده پیربازار
  • ابعاد: 1x1.5 متر
  • مساحت: 1.5 متر مربع
  • نوع اجرا: بنر
  • روشنایی: ندارد
  • توضیحات: جاده پیربازار 20 عدد آویزدرختی موجود است