آویز درختی کد 1011 در بلوار شهید افتخاری
وضعیت: ناموجود
  • نوع رسانه: آویز درختی
  • کد رسانه: 1011
  • مکان: بلوار شهید افتخاری
  • ابعاد: 1x1.5 متر
  • مساحت: 1.5 متر مربع
  • نوع اجرا: بنر
  • روشنایی: ندارد
  • توضیحات: بلوار شهید افتخاری 20 عدد آویز درختی موجود است