آویز درختی کد 1010 در ازمیدان فرزانه تا فرودگاه
وضعیت: ناموجود
  • نوع رسانه: آویز درختی
  • کد رسانه: 1010
  • مکان: ازمیدان فرزانه تا فرودگاه
  • ابعاد: 1x1.5 متر
  • مساحت: 1.5 متر مربع
  • نوع اجرا: بنر
  • روشنایی: ندارد
  • توضیحات: از میدان فرزانه تا فرودگاه 20 عدد آویزدرختی موجود است