آویز درختی کد 1009 در میدان جانبازان
وضعیت: ناموجود
  • نوع رسانه: آویز درختی
  • کد رسانه: 1009
  • مکان: میدان جانبازان
  • ابعاد: 1x1.5 متر
  • مساحت: 1.5 متر مربع
  • نوع اجرا: بنر
  • روشنایی: ندارد
  • توضیحات: از میدان جانبازان تا فلکه فرزانه 20 عدد آویزدرختی موجود است